Program

Program konferencije

 Poštovani,

U nastavku se nalazi Preliminarni program rada. Postoji mogućnost određenih izmjena do početka konferencije.

 

PROGRAM RADA

ČETVRTAK, 27.04.2023. god. -  SALA 1

09:00 - 09:30                    Prijavljivanje učesnika i podjela materijala

09:30 - 09:45                    Uvodna reč i predstavljanje predavača

09:45 - 10:45                    JAVNE NABAVKE IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE - Tarik Rahić - Direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine

10:45 - 11:15                    Kafe pauza

11:15 - 12:15                    “SUDSKA ZAŠTITA U JAVNIM NABAVKAMA” - Pravna savjetnica Suda Bosne i Hercegovine Milica Pranjić

12:15 - 12:30                    Pauza

12:30 - 13:30                    “NADLEŽNOST I NAČIN RADA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O KONKURENCIJI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA KOJE SE ODNOSE NA “BID RIGGING”“  - Aleksandra Dunjić, Lejla Šaković – Karić i Kadina Karić

13:30- 14:30                     RUČAK

14:30 - 15:30                    "ISKUSTVA IZ RADA U UREDU ZA RAZMATRANJE ŽALBI" -  Dragan Ilić

15:30 - 15:45                    Pauza

15:45 - 16:45                    PANEL-DISKUSIJA - Ivana Grgić, Tarik Rahić, Dragan Ilić,  Tatjana Nikolić,Milica Pranjić, Amer Čulov

 

ČETVRTAK, 27.04.2023. god. -  SALA 2 

11:15 - 12:15                    "EFIKASNIJI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI" - Ivana Grgić


  12:15 - 12:30                    Pauza

12:30 - 13:30                    "PONUĐAČ KAO EDUKATOR I MOTIVATOR KA EKONOMSKOM RAZVOJU - Amer Čulov  - Lumberjack d.o.o. Sarajevo

13:30- 14:30                     RUČAK

14:30 - 15:30                    PREDSTAVNICI UGOVORNIH ORGANA - Tatjana Nikolić -  Željeznice Republike Srpske

 

PETAK, 28.04.2023. god. -  SALA 1

09:00 - 10:00                    "EKONOMIJA JAVNIH NABAVKI - PRIMJENA STRATEŠKIH ALATA SA CILJEM POVEĆANJA KONKURENCIJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI" - Miralem Kovačević

10:00 - 10:30                    Kafe pauza

10:30 - 11:30                    "IZMJENE NA PORTALU JN U SKLADU SA ZIDZJN" - Kemal Muhamedović

11:30 - 11:45                    Pauza

11:45 - 12:45                    "OBAVEZE UGOVORNIH ORGANA I PLANIRANJE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI" - Belma Šećibović

12:45 - 13:15                    URUČIVANJE POKLONA PRIJATELJA KONFERENCIJE

13:15 - 14:15                    Ručak

14:15 - 15:15                    "PRAVILNO DEFINISANJE KVALIFIKACIONIH USLOVA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI SA OSVRTOM NA RJEŠENJA URZ-A I SUDA BIH" - Dragana Kovačević

PETAK, 28.04.2023. god. -  SALA 2 

09:00 - 10:00                    "ANALIZA TENDERSKE DOKUMENTACIJE SA ASPEKTA PRIPREME PONUDE" - Belma Šećibović

10:00 - 10:30                    Kafe pauza

10:30 - 11:30                    "PRIPREMA PONUDE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI  U SKLADU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA I NOVIM  PODZAKONSKIM AKTIMA" - Miralem Kovačević

11:30 - 11:45                    Pauza

11:45 - 12:45                    "IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA" - Dragana  Kovačević

12:45 - 13:15                    URUČIVANJE POKLONA PRIJATELJA KONFERENCIJE

13:15 - 14:15                    Ručak

14:15 - 15:15                    "NOVI PRAVILNIK ZA E-AUKCIJU" - Kemal Muhamedović

Search